Úvod Služby

Služby

 

 

V současné době pro naše klienty zajišťujeme:

 • Investiční záměry
 • Urbanistické studie
 • Architektonické studie staveb
 • Projekty pozemních a inženýrských staveb ve všech stupních projektů
 • Autorský dozor
 • Výběr dodavatele stavby
 • Výkon inženýrské činnosti v rámci územního řízení, stavebního řízení a při kolaudaci stavby
 • Projekty interiérů
 • Vizualizace staveb
 • Služby firemního architekta
 • Další činnosti: geodetické služby,  projekty požárně bezpečnostního řešení staveb,tepelná technika ,geodetické služby,hlukové studie a posudky,kompletní dokumentaci EIA,dokumentaci přikládanou k žádosti o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu včetně žádosti o vynětí,statické posudky atd.